Om een goed beeld te krijgen van de arbeidsmarkt, maken we gebruik van de landelijke en regionaal beschikbare databronnen, onder andere via Arbeidsmarkt in Beeld. Willen we een goed beeld van de regio Zeeland kunnen maken, dan zullen we ook Zeeuwse gegevens moeten verzamelen en inzichtelijk maken. De verzamelde gegevens bieden sturingsinformatie voor de regionale strategische personeelsplanning.

ami

Kennis van en inzicht in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vormen het fundament voor gedegen personeels- en arbeidsmarktbeleid. Voor Viazorg vormt arbeidsmarktinformatie dan ook de basis voor de activiteiten en projecten.

Wij analyseren de meest actuele cijfers en koppelen die aan de regionale ontwikkelingen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de arbeidsmarkt in de regio Zeeland. Bekijk voor de meest actuele arbeidsmarktgegevens voor zorg en welzijn in Zeeland de website Arbeidsmarkt in beeld.

Ga naar Arbeidsmarkt in beeld