In de interactieve lespakketten Aan JOU hebben we wat! ontdekken scholieren hoeveel mogelijkheden er zijn binnen de sector en welke eigenschappen daarbij van onmisbare waarde zijn: humor, lef en nieuwsgierigheid.
AJHWW

Het interactieve lespakket Aan JOU hebben we wat! bestaat uit de volgende modules:

  • In de basismodule Kennis maken met Zorg & Welzijn maken scholieren aan de hand van acht verhaallijnen met opdrachten kennis met de verschillende werkvelden van zorg en welzijn. Hierbij komen eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuiszorg, jeugdzorg, kinderopvang, welzijn en maatschappelijke dienstverlening aan bod. De verhaallijnen waarin zorg en technologie een rol spelen in de dienstverlening zijn met een aangegeven.
  • Omdat er in een aantal specifieke richtingen de komende jaren extra vraag komt naar nieuwe werknemers bevat dit lespakket de verdiepingsmodule Gehandicaptenzorg - Maak jij het verschil? In deze module volgen scholieren zorghulpverleners die in de gehandicaptenzorg werken. Scholieren ontdekken welke skills van pas komen in deze richting en onderzoeken in hoeverre zij zelf over deze skills beschikken. In de module ligt de nadruk op (het belang van) samenwerken.
  • In de verdiepingsmodule Zorg 2.0 - Van sensor tot robot krijgen de scholieren een nog duidelijker beeld van de belangrijke en veelzijdige rol die technologie nu al speelt in de zorg en hoe de vraag naar technische mensen in de zorg de komende jaren nog meer zal toenemen. In de module zien scholieren pakkende praktijkvoorbeelden en denken ze na over slimme oplossingen op technische hulpvragen. Ze sluiten de module af met een zorgchallenge waarbij ze hun empathisch vermogen en technisch inzicht inzetten om een technische zorgvraag op te lossen. 
  • Het verhaal van... - Primair onderwijs is bestemd voor de hoogste klassen van het basisonderwijs en heeft als doel om leerlingen alvast spelenderwijs kennis te laten maken met de breedte en diversiteit van de sector. 

Het lesmateriaal is voor elke school in Nederland beschikbaar om jongeren een beeld te geven van de sector, hen kennis te laten maken met de dynamiek en voor te bereiden op een juiste sector- of profielkeuze. Het lespakket informeert, inspireert en interesseert jongeren voor de sector zorg en welzijn. Geen stoffige, saaie lessen, maar digitaal, interactief en fris.

LOB-platform
Viazorg is momenteel bezig met het toevoegen van de vmbo lespakketten 'Aan JOU hebben we wat' aan de opdrachtenmodule van het LOB-platform. Hiermee worden de lespakketten extra onder de aandacht van decanen en docenten gebracht waardoor de kans groter is dat de lespakketten ook daadwerkelijk worden gebruikt.

 

Meer informatie over “Lespakketten 'Aan JOU hebben we wat'”?

Neem contact op met Lisa van Wijnen (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73