12 december 2023

Met het project (Ont)Regelen bundelen we krachten om de regeldruk in de zorg te verminderen. Dit betekent onnodige regels in de dagelijkse praktijk schrappen, vereenvoudigen en voorkomen, waardoor er meer tijd vrijkomt voor zorgverlening en het werkplezier toeneemt.

Inspirerende bijeenkomst

Tijdens de (ont)regelconferentie, op 11 december, gingen we actief in gesprek met bestuurders, stakeholders en (ont)regelaars. Startende ontregelprojecten in de regio kregen de aandacht, we spraken samen over de gewenste ontregelcultuur én we zijn samen dieper ingegaan op de rol van bestuurders in het aanpakken van regeldruk. Boeiende gesprekken en het uitwisselen van inzichten zorgden voor veel inspirerende ideeën!

Lees meer over het project (Ont)Regelen