25 augustus 2023

In de zorg, waar uitdagingen de orde van de dag zijn, is het behouden van mentale vitaliteit van groot belang. Een recent afgerond traject genoemd Mentale Vitaliteit heeft op dit gebied grote successen behaald! Dit programma, dat werkplezier vergroot en persoonlijk leiderschap ontwikkelt onder zorgprofessionals, heeft deelnemers positief beïnvloed en geholpen beter met uitdagingen op de werkvloer om te gaan.

Loopbaancoach Jacqueline Risseeuw en leefstijlcoach Linda de Looff, hebben het traject ontworpen om deelnemers te ondersteunen bij het versterken van welzijn en veerkracht, zowel persoonlijk als professioneel. In totaal hebben 45 deelnemers, verdeeld over 5 groepen, gedurende vier maanden aan het programma deelgenomen.

Wat dit traject uniek maakte, was de gepersonaliseerde aanpak. Deelnemers werkten aan hun eigen doelen met behulp van fysieke bijeenkomsten. Van schrijfopdrachten tot creatieve opdrachten, waarbij zelfreflectie centraal stond. Deelnemers werden aangemoedigd om buddy's te vormen en kregen voortdurend coaching van Jacqueline en Linda. En het resultaat? Na die 4 maanden is iedereen met een eigen toekomstplan de deur uitgegaan.

De mooie resultaten blijken uit de terugkoppeling van deelnemers; ze gaven aan bewuster te zijn geworden van zichzelf en hebben eigen valkuilen leren kennen om beter om te gaan met stress. Eén deelnemer deelde: “Ik voelde mij onrustig en onzeker in mijn werksituatie. Dat had invloed op mijn zelfvertrouwen en energieniveau. Wat weer invloed had op mijn privéleven. Dankzij dit traject ben ik me bewuster van mijn stresssignalen en waar ik energie van krijg. En zoek ik weer de verbinding met anderen”

Meer informatie hierover? 

Stuur een mailtje naar Jacqueline Risseeuw: jacqueline@risseeuwcoaching.nl of Linda de Looff: linda@looffcoaching.nl.