24 juli 2023

Per 1 augustus wordt het portal voor het aanvragen van subsidie uit SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 voor komend studiejaar geopend. Het ministerie van VWS stelt wederom middelen beschikbaar om te investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers in de sector zorg en welzijn. Van 1 augustus tot en met 20 augustus kunnen arbeidsorganisaties pro forma aanvragen indienen. Vervolgens is er tot en met 30 september 2023 de tijd om de aanvragen aan te laten passen.

In overleg met VWS is de aanvraagperiode nu vastgesteld op drie weken. Dit betekent dat de subsidie in de periode van 1 tot en met 20 augustus kan worden aangevraagd voor uiteenlopende opleidingsactiviteiten. Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën. Onder activiteit A vallen BBL en derde leerweg trajecten, onder B valt HBO duaal, deeltijd en Associate Degree en onder activiteit C vallen trajecten voor training en ontwikkeling van minimaal 3 uur. 

Subsidiabele periode

De subsidiabele periode loopt in beginsel van 21 augustus 2023 tot en met 31 augustus 2024. Voor activiteit A en B geldt dat trajecten subsidiabel zijn vanaf de start van het schooljaar 2023-2024 op 21 augustus 2023. Dat betekent dat de daadwerkelijke eerste schooldag niet voor 21 augustus 2023 mag plaatsvinden. Voor activiteiten onder C geldt dat ze subsidiabel zijn van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2024, de opleiding mag niet voor deze datum gestart zijn. Meer info >>

Aanvragen subsidie