1 juni 2021

De subsidieregeling Praktijkleren wordt uitgevoerd door RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), in opdracht van het ministerie van OCW. Jaarlijks wordt zo een 140 miljoen uitgekeerd, waarvan tussen de 20%en 25% in de sector zorg en welzijn terecht komt. De subsidie is o.a. bedoeld voor begeleiding op de werkplek (voor BBL- en HBO-duale leerlingen). Samenloop met de subsidie uit het SectorplanPlus is toegestaan.

Activiteiten vanuit SectorplanPlus = subsidie Praktijkleren
Een deel van de bewijslast die nodig is voor de verantwoording bij SectorplanPlus, is ook van toepassing voor de regeling Praktijkleren. Het gaat dan primair om de Activiteiten A en B, alsook een deel van C1 (namelijk de BBL/HBO leerlingen waarbij de contractomvang kleiner is dan 24 uur).

Zorg Praktijkleren
De samenwerkende regionale werkgeversorganisaties binnen Zorg en Welzijn hebben Gilde-BT vorig jaar de opdracht gegeven een link te bouwen tussen het portal www.sectorplanplus.nl dat gebruikt wordt voor de verantwoording van het SectorplanPlus en het portal www.zorg-praktijkleren.nl.

Daardoor kan informatie worden ‘overgezet’ (in opdracht van jou als zorgorganisatie) en kun je als organisatie tegen een aantrekkelijk tarief en met weinig moeite (er moeten aanvullend nog enkele gegevens worden aangeleverd, zie folder) de subsidie Praktijkleren aanvragen. Deze werkwijze past in ons streven naar verlaging van de administratieve lasten. Bovendien kun je de portal Zorg-Praktijkleren ook blijven gebruiken ná afloop van het SectorplanPlus volgend jaar.

Het levert jou als zorgorganisatie mogelijk ook een behoorlijke besparing op. Subsidie-adviesbureaus vragen tussen de 10 en 20% fee, over max. € 2.700.- per deelnemer per jaar. Het aanbod dat er nu ligt is stukken lager, tussen de € 75.- en € 130.- per deelnemer per jaar.  Minder werk en meer opbrengst.

Aanmelden voor subsidie Praktijkleren
Met jouw bestaande SectorplanPlus account kun je eenvoudig aanmelden via de Zorg-Praktijkleren ‘pop-up’. Ga hiervoor naar www.sectorplanplus.nl.

Meer informatie
Raadpleeg voor meer informatie de Folder subsidie Zorg Praktijkleren juni 2021.

Heb je nog vragen? Ga dan naar www.zorg-praktijkleren.nl, mail naar info@zorg-praktijkleren.nl  of bel met 088 – 00 84 580 (backoffice Zorg Praktijkleren).