22 februari 2021

De in februari vernieuwde subsidiekaart geeft een overzicht van relevante subsidies voor werkgevers.

RegioPlus (samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties in de sector zorg en welzijn) heeft een overzicht van actuele subsidies en voorzieningen aan organisaties ontwikkeld, dat ten goede komt aan werknemers en werkzoekenden op gebied van initiële scholing, instroom werknemers, werven met beleid, behoud werknemers, op- bij- en nascholing en experimenten/innovatie. Er is nu een apart hoofdstuk te vinden met subsidies die corona-gerelateerd zijn.

Bekijk hier de subsidiekaart van februari 2021