24 september 2020

Wat kan je als werkgever in deze tijd doen om medewerkers te ondersteunen in een duurzame leefstijlverandering? Sinds het begin van de pandemie weten we steeds meer over het virus. Zo zien we dat mensen met leefstijl gerelateerde aandoeningen vaker met het virus te kampen hebben.

Welke rol leefstijl precies speelt in het ziektebeloop is nog de vraag. Onderzoek geeft ons echter wel een idee waar we moeten kijken.

Bewegen Werkt organiseert hierover op 7 oktober van 11:00 - 11:45 uur de online masterclass 'Van COVID naar Gofit'.Tijdens de masterclass wordt de rol van leefstijl in relatie tot COVID-19 besproken. 

Meld je hier aan