16 september 2020

De coronacrisis heeft op allerlei manieren invloed op de zorg- en welzijnssector. Maar wat doet deze crisis met het imago van de sector als werkgever? Om dat uit te zoeken heeft Motivaction, ​in opdracht van RegioPlus, een onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking en jongeren in het bijzonder.

Begin deze maand heeft RegioPlus een rapport uitgebracht over een imago-onderzoek in Zorg en Welzijn. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

 1. Wat is op dit moment het imago van leren en werken in zorg en welzijn?
 2. Wat is de invloed van de coronacrisis op het beeld van leren en werken in zorg en welzijn?
 3. Wat zijn de beweegredenen om in de huidige situatie te kiezen voor leren en/of werken in zorg en welzijn?

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek samengevat:

 1. Het beeld wat men had van werken en leren in de sector Zorg en Welzijn is door de corona crisis uitvergroot, zowel in negatieve als positieve zin. Dit is aan de ene kant prettig, omdat het draagvlak is toegenomen. Aan de andere kant wordt er negatiever aangekeken tegen zaken als salaris en werkdruk in de sector.
   
 2. Er is een vrij grote groep die geïnteresseerd is in Zorg en Welzijn (22%). Echter, slechts 7% van die mensen geeft aan zich goed te verdiepen in wat dat inhoudt. Het overgrote deel, informeert zich niet of matig. Uit de antwoorden op andere vragen kan afgeleid worden dat er met name behoefte is aan praktische informatie: wat verandert er in mijn salaris als ik de overstap maak, welke functies zijn er bij mij in de buurt die voor mij interessant zijn, kan ik werk en privé goed combineren, welke opleidingen heb ik naast mijn bestaande werkervaring nodig, waar kan ik die volgen en kan ik dat combineren met mijn huidige baan? Het advies is om deze informatie duidelijker weer te geven en makkelijker beschikbaar te maken.
   
 3. Uit het onderzoek blijkt dat er relatief meer interesse is om te leren en werken in welzijn (Sociaal werk). Jongeren kiezen eerder voor Ziekenhuizen en Jeugdzorg.
   
 4.  In het onderzoek zijn weinig regionale verschillen naar voren gekomen. Alleen op het punt; het beeld wat men heeft over werkdruk/stress en arbeidsvoorwaarden/salaris in de sector scoort de regio de Rotterdamse Zorg significant positiever dan de andere regio’s.
   
 5. Het is belangrijk dat er bij communicatie rekening gehouden wordt met de toon waarmee zaken onder de aandacht worden gebracht. Een negatieve toon kan een negatief beeld verder versterken.
   
 6. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die werken in Zorg en Welzijn over het algemeen een positiever beeld van de sector hebben dan mensen die er niet in werken. Mensen die er niet werken kunnen door de toon en de aandacht voor negatieve associaties (nog) minder interesse krijgen in werken in zorg en welzijn.
   
 7. Jongeren zijn bij hun keuze voor Zorg en Welzijn met name geïnteresseerd in de carrière die ze binnen de sector kunnen maken. Jongeren staan aan het begin van hun carrière, ze ‘willen er voor gaan’. Hen aanspreken op de drijfveer ‘van betekenis zijn / iets goeds willen doen’ is minder effectief. Beter is het om hen perspectief te bieden, focus op de kansen, de mogelijke ontwikkeling die ze doormaken en de snelle start die ze kunnen maken. Ook kun je aanhaken op de kansen die de jongeren zien op het gebied van digitale innovatie in de sector.

 

Lees hier het volledige rapport