18 augustus 2020

Generatie Z is geboren tussen grofweg 2000 en 2015. Hierbinnen valt ook de groep jongeren tussen de 15 en 20 jaar die nu voor belangrijke levenskeuzes staan als studie en beroep. Dit is de generatie die binnenkort binnen jouw organisatie aan de slag gaat, of al aan het werk is. Een belangrijke stroom van nieuwe medewerkers met typerende kenmerken, behoeftes, taal en communicatiemiddelen. Hoe kun je als werkgever in zorg en welzijn deze groep het beste bereiken én behouden? Om je hierbij te ondersteunen organiseren we op 29 september een gratis online inspiratiesessie over Generatie Z.

Generatie Z

Het is verleidelijk om Generatie Z(elf) als een afgebakende groep te zien. Generatiedenken helpt ons om de nu opgroeiende jongeren beter te begrijpen. Want als groep hebben ze absoluut gedeelde kenmerken en karakteristieken die hen anders maken dan eerdere generaties. Maar tegelijk is Generatie Z(elf) geen homogene groep. Hoe Generatie Z(elf)’ers op de wereld reageren en hoe hun persoonlijke ontwikkeling precies verloopt; daarin is iedere Gen Z(elf)’er net een beetje anders. Voor een optimale verbinding met de jongste generatie moet je dan ook zeker goed kijken naar ieders individuele karakteristieken en behoeften.

Na afloop van deze inspiratiesessie weet je:

  • Wat de kenmerken zijn van Generatie Z(elf).
  • Wat deze generatie Z nou echt anders maakt dan de generaties vóór hen en wat betekent dat voor jou en je organisatie.
  • Wat de behoeftes van Generatie Z(elf) zijn rondom leren, werken, studiekeuze en vrijetijdsbesteding.
  • Hoe je deze inzichten kunt gebruiken om jongeren te activeren, motiveren of verleiden en hoe je hen kunt behouden voor je organisatie.

Youngworks

De inspiratiesessie wordt verzorgd door Youngworks. Zij doen al twintig jaar onderzoek onder kinderen en jongeren en weten veel over de doelgroep en de steeds sneller veranderende jongerencultuur. Zij weten wat jongeren bezighoudt en welke taal ze spreken. Zij ontwikkelen strategieën en concepten die passen in de leefwereld van jongeren.

Wanneer?

Dinsdag 29 september van 13:00 tot 14:00 uur via Zoom.

Voor alle HR-professionals, opleidingsfunctionarissen, recruiters en communicatiemedewerkers in zorg en welzijn van de bij Viazorg aangesloten organisaties. 

Interesse in deze inspiratiesessie?

Meld je zo snel mogelijk bij ons aan, via dit formulier. Vol is vol! Neem voor meer informatie of vragen contact op met Sophie Vermet (s.vermet@viazorg.nl en 0113 - 25 00 73).