1 juli 2020

Aandacht voor welbevinden van mensen en goede zorgverlening bereik je niet alleen in de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis of het verpleeghuis. Het vraagt juist samenwerking tussen heel veel partijen. Om samenwerking te verstevigen werkt het zorgveld al een aantal jaar aan de veranderbeweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek; over de muren van de verschillende zorgdomeinen heen.

De Voortgangsbrief die minister Van Rijn aan de Tweede Kamer heeft verzonden, focust vooral op de zaken die in het afgelopen jaar zijn ondersteund, gerealiseerd of opgestart door het VWS-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Er is in de afgelopen periode veel in gang gezet en verwezenlijkt. Het gedachtegoed van de Juiste Zorg op de Juiste Plek is  breed omarmd. Te zien is dat er veel energie en enthousiasme is bij zorgpartijen op alle niveaus om gezamenlijk aan deze veranderbeweging te werken. Ook noemt minister Van Rijn dat de regiobeelden een belangrijke basis vormen voor domeinoverstijgende samenwerking en de vervolgstappen die in de komende tijd gezet kunnen en moeten worden.

Lees de gehele Kamerbrief hier