30 juni 2020

Het Ministerie van VWS stelt een vergoeding beschikbaar voor de scholings- en inwerkkosten van (zorg)professionals die helpen in de coronacrisis. Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen via www.extrahandenvoordezorg.nl. Het ministerie van VWS stimuleert dit en maakt daarom voor alle werkgevers in zorg en welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk.

Wil je gebruik maken van deze extra subsidie in het kader van Covid-19 en heb je geen aanvraag SectorplanPlus tijdvak 4 gedaan en geen aanvraag via extrahandenvoordezorg.nl? Meld je dan zo snel mogelijk bij de regionale projectleider Sectorplanplus regio Zeeland via sectorplanplus@viazorg.nl.

Werkgevers die wel een aanvraag tijdvak 4 hebben gedaan of zich hebben gemeld via het webformulier van extrahandenvoordezorg.nl hoeven zich niet meer extra aan te melden.

Download Stroomschema aanvragen Covid-19 subsidie 
Download Q&A Covid-19 subsidie