29 juni 2020

In verband met de corona crisis zijn de deadlines van 1 april 2020 en 1 juli 2020 van SectorplanPlus uitgesteld. Hieronder vind je de nieuwe deadlines.
01/10/2020 Deadline: tijdvak 3
Aanmaken van alle registraties en het koppelen van alle deelnemers voor activiteit A t/m E en het uploaden van de eerste 3 documenten voor activiteit A en B.
 
01/10/2020    

Deadline: tijdvak 1
Compleet en definitief indienen van alle registraties voor activiteit A t/m E.
 

01/11/2020     Deadline: Projectovereenkomst tijdvak 4
Getekende projectovereenkomst en actueel uittreksel KVK uploaden
 
01/11/2020     Deadline: Jaarrekening tijdvak 3 & 4 (optioneel)
Middelgrote en kleine organisaties kunnen voor de activiteiten C, D en E een hoger subsidiepercentage ontvangen (60% dan wel 70%), mits de jaarrekening aanwezig is.
 
01/11/2020   Deadline: COVID-19 activiteiten
Aanmaken van alle registraties en het koppelen van alle deelnemers voor activiteit C2, D, E en X. Voor alle scholingsactiviteiten uitgevoerd tussen 1 maart en 30 september 2020 verband houdende met de coronacrisis.
 
01/12/2020     Deadline: tijdvak 2 & 3
Compleet en definitief indienen van alle registraties voor activiteit A t/m E waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidie termijn op of voor 31/08/2020 ligt.
 
01/01/2021    

Deadline: COVID-19 activiteiten
Compleet en definitief indienen van alle registraties onder activiteit C2, D, E en X verband houdende met de coronacrisis.