26 november 2019

Van de werknemers die hun werkgever in Zorg en Welzijn verlaten, wil ruim tachtig procent in de toekomst weer in de sector (blijven) werken. Dit blijkt uit de eerste cijfers van het landelijk Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn van RegioPlus, onder werknemers in cliëntgebonden functies.

Als belangrijkste reden om te kiezen voor een andere baan geven de werknemers aan een nieuwe stap te willen zetten, in een nieuwe functie of binnen de huidige werkzaamheden. Bijna driekwart van de uitgestroomde medewerkers blijft binnen de sector werken. Meer dan 220 zorgorganisaties hebben deelgenomen aan een grootschalig, landelijk onderzoek naar de vertrekredenen van hun medewerkers. Hieronder vind je de eerste resultaten van het uitstroomonderzoek.

Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn resultaten