12 september 2019

Goes, 12 september 2019 – Zeeland wordt als één van de voorlopers genoemd in de publicatie van Radicale vernieuwing in de verpleeghuiszorg in het zorgonderwijs. Gisteren op 11 september werd de publicatie uitgereikt aan Minister Hugo de Jonge, waarin de Zeeuwse Praktijkroute Ouderzorg (ZPO) uitvoerig wordt uitgelicht. In het land zijn er diverse initiatieven om onderwijs en zorg beter op elkaar te laten aansluiten, waar Zeeland met de ZPO op het gebied van hybride leren een van de voorlopers is. Iets om trots op te zijn!

In 2017 is de beweging ‘Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg’ gestart. In deze beweging zijn enkele tientallen verpleeghuizen verenigd. Diverse zorgorganisaties zijn samen met onderwijsorganisaties aan de slag gegaan met onderwijsvernieuwing. Met diverse zeer interessante en hoopgevende resultaten op kwaliteit en kwantiteit van opleiden. Hier is enorme behoefte aan in de sector.

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg Zeeland is met de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg een van de voorlopers op het gebied van hybride leren. In de traditionele schoolbanken is er niet meer bij binnen deze opleiding. De ZPO is een praktijkgerichte opleiding voor verzorgende IG en medewerker maatschappelijke zorg niveau 3. Twee diploma’s in 1 klap. De opleiding wordt volledig gevolgd binnen de muren van ouderenzorgorganisaties: Allévo, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam Zorggroep ZeeuwsVlaanderen en Zorgstroom. Docenten van Scalda geven les op locatie waardoor theorie en praktijk echt samenkomen. De student is zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces en het tempo waarin de opleiding wordt gevolgd. Ook is de start gemaakt met de ontwikkeling van een leertraject met HZ University of Applied Sciences. Hierin worden studenten verzorging niveau 3, verpleegkunde niveau 6 en studenten engineering bij elkaar gebracht. Een traject waarin de studenten samen op basis van een vraag van een cliënt tot een technologische oplossing voor die cliënt proberen te komen. 
 
De ZPO is mede mogelijk gemaakt door het ministerie VWS. 

Zie hier de publicatie:

Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg publicatie