20 juni 2019

Viazorg nodigt je uit om deel te nemen aan de vragenlijst over het thema duurzame inzetbaarheid. Het thema duurzame inzetbaarheid staat bij steeds meer werkgevers hoog op de agenda. Om te inventariseren hoe werkgevers in zorg en welzijn in Zeeland invulling geven aan dit thema, organiseert Viazorg een regionale peiling duurzame inzetbaarheid.

Activiteiten Viazorg 2020 op basis van peiling 
Met behulp van de peiling wordt regionale informatie opgehaald over de mate waarin organisaties bezig zijn met het thema duurzame inzetbaarheid. De waargenomen trends uit de peiling zullen voor Viazorg het uitgangspunt vormen bij de inrichting van activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid in 2020.

Oproep! 
Ben jij binnen jouw organisatie betrokken bij de ontwikkeling van beleid gericht op duurzame inzetbaarheid? Deel dan graag jouw input met ons in deze enquête. Alvast bedankt!

De vragenlijst bestaat uit 19 vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.