11 juni 2019

In het nieuwe studiejaar 2019-2020 start de duale variant van de bachelor opleiding hbo Verpleegkunde aan de HZ University of Applied Sciences. Ook wordt de opleiding als deeltijdvariant aangeboden.

In het studiejaar 2018-2019 wordt de duale opleidingsvariant Verpleegkunde door de HZ alleen aangeboden binnen de kaders van het Experiment Vraagfinanciering van het ministerie van OCW. Het Experiment Vraagfinanciering houdt het volgende in: binnen het experiment volgt de student geen hele opleiding, maar 1 of meer modules. Elke module levert 30 studiepunten op. De modules kunnen gestapeld worden tot een diploma. Studenten die meedoen aan het experiment kunnen een bijdrage krijgen van de overheid, via een voucher. 

Kijk voor meer informatie op https://hz.nl/opleidingen/verpleegkunde-hbo-v-deeltijd