27 mei 2019

Bij de slotconferentie van het Interreg-project Grensinfovoorziening Vla-Ned op 16 mei in Antwerpen reikte Han Polman de eerste certificaten uit aan Grensinformatiepunten (GIP) adviseurs.

Er moeten veel drempels op o.a. arbeidsrechtelijk, juridisch en fiscaal gebied verdwijnen, wil het werken en leren over de grens makkelijker worden. Daar richtte het Interreg-project Grensinfovoorziening Vla-Ned zich op. Tijdens de slotconferentie op 16 mei jl.in Antwerpen werden de uitkomsten gepresenteerd.  Een mooi resultaat zijn bijvoorbeeld de grensinformatiepunten (GIPs). Hier kun je terecht met al je vragen over werken, leren en stage lopen over de Nederlands-Vlaamse grens. Wist je dat er zo’n GIP in Terneuzen is?

Binnen dit project mochten Vlaamse studenten stage lopen bij ZorgSaam. Zij waren heel enthousiast over het werk- en leerklimaat. Net betrekking tot diplomawaardering en -erkenning  moeten er nog stappen worden gemaakt. Dit project krijgt dan ook een vervolg. Meer weten over het project en de betrokken (Zeeuwse) partners, kijk dan op grensinfovoorziening VL-NL.