8 november 2018

Het is een grote pluim voor de zorgverleners, medewerkers en vrijwilligers die zich dag en nacht inzetten voor alle patiënten. ZorgSaam Ziekenhuis zet zich al jaren intensief in voor een goede kwaliteit en veiligheid van zorg. Volgens de AD top 100 scoren we daarom uitstekend op het achterwege blijven van complicaties, een laag aantal heroperaties en een laag percentage infecties.

ZorgSaam door de jaren heen bij de goede ziekenhuizen hoort. Telkens werden andere zaken gemeten, gemiddeld deed ZorgSaam Ziekenhuis het steeds goed. Daarnaast onderscheiden we ons volgens vele patiënten op echt persoonlijke zorg. De nummer 1 positie van nu bekrachtigt dat en geldt voor heel het ziekenhuis, locaties Terneuzen, Oostburg en Hulst. De ZorgSaam Zorggroep, met ziekenhuiszorg, thuiszorg, ouderenzorg en ambulancezorg, werkt als netwerkorganisatie nauw samen met velen, onder wie huisartsen en ook de gespecialiseerde Belgische ziekenhuizen UZ Gent en Maria Middelares. Dat maakt in een speciaal gebied als Zeeuws-Vlaanderen uitstekende zorg mogelijk, getuige ook de nummer 1 in de top 100!