8 januari 2018

Werkgevers in Zorg en Welzijn konden van 22 november t/m 5 december 2017 intekenen op het SectorplanPlus.

Met deze meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kunnen werkgevers in Zorg en Welzijn een extra impuls geven aan opleidingsinspanningen die gericht zijn op:

  • instroom en opleiding van nieuw personeel;
  • opscholing van personeel, zodat ruimte ontstaat voor instroom van nieuwe mensen;
  • meer kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt;
  • het opleiden van praktijk-/werkbegeleiders.

In eerste instantie had VWS 30 miljoen euro beoogd voor dit eerste tijdvak. De belangstelling was echter heel groot. Ruim 1.250 werkgevers hebben ingetekend, met een forse overtekening van het beoogde totaalbudget. Daarom heeft de minister van VWS besloten het bedrag voor het eerste tijdvak te verhogen naar 80 miljoen euro.

Heeft u ingetekend?

ViaZorg neemt vanaf januari contact met u op om samen uw aanvraag door te nemen en te toetsen in hoeverre die qua doelgroep en activiteiten binnen de kaders van deze subsidie valt. Op basis van alle getoetste aanvragen wordt medio februari duidelijk hoeveel subsidie een organisatie kan ontvangen die heeft ingetekend voor het eerste tijdvak. Bij akkoord op uw (eventueel bijgestelde) opleidingsproject, stellen we een overeenkomst op. Vervolgens kunt u aan de slag met de administratieve verantwoording van het SectorplanPlus, met behulp van een handboek, een nieuw webportaal en (zoals bij het eerdere Sectorplan) een helpdesk bij een Shared Service Center.

Heeft u niet ingetekend?

Medio mei 2018 wordt het tweede tijdvak opengesteld.

Meer informatie

Houd voor meer nieuws en informatie de website www.sectorplanplus.nl en het Twitter-account van SectorplanPlus (@sectorplanplus) in de gaten.