Het verbeteren van de kwaliteit van leven en het welzijn van ouderen in Zeeland door het verbeteren van de ouderenzorg, dat is de missie van AWOZ. Samen werken we in de academische werkplaats aan het ontwikkelen, toepassen en delen van kennis. Wat zo bijzonder is, is dat ouderen hier actief aan meewerken en meedenken. 

We voeren praktijkgerichte onderzoeksprojecten uit als onderdeel van een gezamenlijk onderzoeksprogramma. Als we ontdekken dat bepaalde vernieuwingen in de zorg echt goed werken, zorgen we ervoor dat die wijdverspreid worden toegepast. Het delen van kennis gebeurt in elke stap van het onderzoek en de toepassing, ook via trainingen en bijeenkomsten. Zo werken we samen aan betere zorg.

awoz

Thema's

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland is een samenwerkingsverband tussen 12 organisaties. Deze bestaan uit: beleid, onderwijs, onderzoek en praktijk. Samen werken we aan 4 hoofdthema’s die belangrijk zijn voor de Zeeuwse ouderenzorg. Deze thema’s zijn:

  1. Gezond blijven bij ouder worden
  2. Betere zorg thuis of dichtbij huis, met specifiek ook aandacht voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
  3. Inzet van zorgtechnologie

  4. Arbeidsmarkt(participatie) & Onderwijs

Bekijk de website van AWOZ voor meer informatie over de thema's en projecten:

www.awoz.nl

Meer informatie?

Neem contact op met Anky de Bakker (Programmaleider ZiB)
Tel.nr. (0113) 25 00 73