Medewerkers in zorg en welzijn zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor hun cliënten. Helaas houdt een enkeling (1-3%) zich niet aan de regels, bijvoorbeeld door het plegen van diefstal, mishandeling of seksueel grensoverschrijdend gedrag. De slachtoffers zijn vaak zeer kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die bescherming nodig hebben. Deze ontoelaatbare gedragingen veroorzaken niet alleen onveiligheid binnen de organisatie, maar ook emotionele en materiële schade met een grote impact op cliënten, familie en personeel.

waarschuwingsregister

Wat doet het Waarschuwingsregister
Het Waarschuwingsregister zorgt ervoor dat mensen die werkzaam zijn in zorg en welzijn en een strafbaar feit hebben gepleegd niet zomaar bij een andere zorgorganisatie aan de slag kunnen. Het gaat hierbij om zowel zorg- als niet-zorg gerelateerde functies en arbeidsrelaties, dus ook vrijwilligers, uitzendkrachten en stagekrachten.Het Waarschuwingsregister:

  • Vergroot de veiligheid en het vertrouwen binnen de organisatie.
  • Draagt bij aan een zorgzame, veilige woonomgeving voor cliënten.
  • Zorgt voor een prettige werksfeer voor medewerkers en vrijwilligers.

 
Vergewisplicht en het Waarschuwingsregister
Sinds 1 januari 2016 zijn zorgaanbieders verplicht onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van hun toekomstig personeel. Deze vergewisplicht kan op verschillende manieren worden ingevuld. Bijvoorbeeld door referenties na te gaan, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen of een check bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te doen. Dat is alleen niet altijd genoeg.

  • Niet alle relevante, grensoverschrijdende incidenten worden opgenomen in het Justitieel Documentatiesysteem, waardoor een VOG bijna nooit wordt geweigerd (Registreren in het Waarschuwingsregister kan al na aangifte).
  • De vergewismogelijkheid bij IGJ is alleen mogelijk bij zorggebonden functies, (Waarschuwingsregister betreft alle medewerkers waarmee de cliënt te maken heeft) en de IGJ doet eerst zelf een uitgebreid onderzoek (dit kost tijd en registratie in het Waarschuwingsregister kan al meteen na aangifte).
  • Gedragsregels zorgen ervoor dat niet alle informatie gedeeld kan/mag worden bij het afgeven van een referentie.
  • De meeste medewerkers in de langdurige zorg hebben geen BIG-registratie.

Meer weten over het Waarschuwingsregister? Kijk dan op de landelijke pagina van het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Bekijk ook het eerste bulletin met hierin:
- Het belang van een veilige zorgrelatie
- Het Waarschuwingsregister als prachtig preventief instrument

- Landelijke cijfers
- Veel gestelde vragen

Bulletin waarschuwingsregister november 2019

Vragen of meedoen? Neem dan contact op via tel. 0113 - 25 00 73 of per e-mail:info@viazorg.nl

Meer informatie?

Neem contact op met Bernadette Janssen (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73