SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:

  • Nieuwe instroom

  • Met ontslag bedreigde werknemers

  • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte te creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing. 

  • Scholing van praktijkbegeleiders/werkbegeleiders

  • Behoud van medewerkers

 

Een mooie kans voor werkgevers in zorg en welzijn. Met de subsidie voor het project SectorplanPlus wordt er een extra stimulering geboden als antwoord op de arbeidsmarktvraagstukken in de sector. De subsidie is aanvullend op de bestaande instrumenten zoals de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II, het Regionaal Investeringsfonds MBO en de Regeling Praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

sectorplanplus

Voor zorggebonden functies en begeleiders

Binnen SectorplanPlus kunnen alle medewerkers met een zorggebonden functie (of toekomstige medewerkers) deelnemen aan gesubsidieerde scholingsactiviteiten. Deze functies zijn direct betrokken bij het verlenen van zorg aan cliënten of patiënten.

Praktijk- en werkbegeleiders spelen een belangrijke rol in het begeleiden van nieuw personeel. Ook voor hen zijn er subsidiemogelijkheden voor hun opleidingen.

Viazorg biedt ondersteuning aan zorg- en welzijnsorganisaties bij het aanvragen en verantwoorden van deze subsidie. Ontdek de mogelijkheden van de subsidieregeling en de aanvraagprocedure op www.sectorplanplus.nl

Waarom SectorplanPlus?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkent het belang van een extra impuls op de arbeidsmarkt, zowel voor het heden als voor de toekomst. Hierdoor wordt er een aanzienlijke investering gedaan in het menselijk kapitaal van de zorg- en welzijnssector - namelijk de toegewijde professionals.

Met de groeiende werkgelegenheid in zorg en welzijn in het vooruitzicht, is het van belang om actie te ondernemen. Als we nu niet handelen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100.000 en 125.000 personen. SectorplanPlus heeft al bewezen een waardevolle bijdrage te leveren aan het aanpakken van deze uitdaging op de arbeidsmarkt, maar er is meer nodig.

Gelukkig maakt de subsidie een aanzienlijk verschil en biedt het een kans om te investeren in het behoud en de opleiding van zorgmedewerkers. Hierdoor kunnen we deze uitdaging succesvol aangaan en de zorg- en welzijnssector versterken.

Meer informatie?

Neem contact op met Yusra Al Mudhafar, projectleider SectorplanPlus regio Zeeland, via sectorplanplus@viazorg.nl.