Een vernieuwende en integrale aanpak van de arbeidsmarktproblematiek, nu en in de toekomst, is broodnodig! Daarmee willen we niet zeggen dat er nog niets gebeurt. Maar er is behoefte aan meer. Een regionale en domeinoverstijgende aanpak, is daarbij essentieel. Met ruimte voor maatwerk en oog voor regionale diversiteit. Het programma Samen Regionaal Sterk van RegioPlus voorziet daarin.

srs

Samen Regionaal Sterk (SRS) is een vijfjarig beleidsprogramma voor de regionale aanpak van arbeidsmarktproblemen in zorg en welzijn. We zetten in op vernieuwing, maar ook op versteviging van goed lopende activiteiten. Daarnaast sluit het aan op andere programma’s zoals het landelijke actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van VWS. Zo voorkomen we onnodige drukte in de regio en versterken we de samenhang en daadkracht. Samen Regionaal Sterk is de opvolger van Koersen op Kansen.

Bekijk hier het hele programma van SRS:

Samen Regionaal Sterk 2020-2024