Signaleren van arbeidsmarktprobleem en uitwerken oplossingsrichtingen

Bij RSPP maken we gebruik van het Prognosemodel ZW van ABF om tekorten of overschotten op de arbeidsmarkt voor de komende 10 jaar in beeld te brengen. Daarnaast inventariseren we met behulp van de scenariotool in het Prognosemodel ZW welke oplossingsrichtingen het beste gekozen kunnen worden om het arbeidsmarktprobleem aan te pakken. 

Doelstelling
In beeld brengen van het arbeidsmarktprobleem en inzicht krijgen in oplossingsrichtingen om dit arbeidsmarktprobleem aan te pakken.

Meer informatie?

Neem contact op met Sophie Aberson (Loopbaanadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73