In de provincie Zeeland kun je bij verschillende onderwijsorganisaties een opleiding in zorg en welzijn volgen. De opleidingen kunnen variëren in niveau, tijdsduur en vorm. Hieronder staan de aanbieders van de opleidingen in Zeeland op een rijtje.  
 

Scalda
Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. 

Meer informatie over Scalda

Hoornbeeck college
Het Hoornbeeck college is een reformatorische school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo)Het onderwijs is dan ook bedoeld voor jonge mensen die met hun ouders/verzorgers bewust kiezen voor reformatorisch onderwijs.

Meer informatie over Hoornbeeck college

 

HZ
HZ University of Applied Sciences is een hogeschool (hbo) waar persoonlijk, kleinschalig voltijd- en deeltijdonderwijs wordt aangeboden. 

Meer informatie over HZ University of Applied Sciences