19 januari 2021

Op kort termijn komt er hulp voor regio’s die tegen personeelstekorten in de huisartsenzorg aanlopen. VWS en de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) hebben de hulp ingeroepen van adviesbureau Rebel. Het bureau heeft onlangs de vier regio’s geselecteerd waar de nood het hoogst is. In Zeeland, Noord-Holland Noord, Friesland en Twente wordt dit jaar gestart met op maat gemaakte ondersteuningsprogramma’s.

Het is al langer bekend dat bepaalde regio’s een tekort aan huisartsen hebben of dit in de nabije toekomst verwachten. In 2018 bleek uit onderzoek in opdracht van VWS dat er grote verschillen waren tussen de regio’s. In een aantal regio’s kregen huisartsen het werk niet rond en hadden praktijken grote moeite om opvolgers te vinden.

VWS en de LHV hebben toen een plan van aanpak opgesteld. Er zouden meer huisartsen worden opgeleid en in de opleiding zou meer aandacht komen voor ondernemerschap en praktijkhouderschap.

Huisartsenkringen en zorgverzekeraars zijn in alle regio’s  bezig met de aanpak van personeelstekorten. Toch komen er uit meerdere regio’s signalen dat er meer nodig is. Daarom hebben VWS en de LHV adviesbureau Rebel ingeschakeld om de regio’s met de grootste knelpunten de komende anderhalf tot twee jaar te ondersteunen in hun aanpak. Dat moeten er zo’n acht tot tien worden, waarvan de eerste vier nu geselecteerd zijn, zo is te lezen in een tussenrapportage van Rebel.

Met pensioen zonder opvolger

Zeeland, Noord-Holland Noord, Friesland en Twente zijn uitgekozen op basis van het onderzoek uit 2018 en vervolgonderzoek van Rebel zelf.

Zeeland had in 2018 al een tekort en voor 2023 lijkt er geen licht aan het van de tunnel te zijn. De prognose 2023 laat daarbij de meest gespannen score zien van alle regio’s, stelt Rebel. “Huisartsen ervaren de balans in de arbeidsmarkt als bovengemiddeld gespannen en zien met name in de nabije toekomst grote problemen ontstaan. Een zeer groot deel van de huisartsen verwacht een tekort aan huisartsen. Daarbij wordt onder meer benoemd dat binnen nu en acht jaar de helft van alle huisartsen met pensioen gaat.”

Plan van aanpak

Behalve verschillen in de mate van spanning op de arbeidsmarkt, zijn er dus ook grote verschillen in hoe ver de regio’s een plan van aanpak hebben. In Zeeland ligt al een regionaal plan van aanpak. De uitdaging is om deze gedragen en gezamenlijk op te pakken en om te zetten in actie, stelt Rebel. In

Het adviesbureau gaat de regio’s ieder voorzien van een programma op maat. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de keuze gemaakt voor de volgende regio’s om te ondersteunen. Uiterlijk 1 april 2022 komt Rebel met een eindrapport met de lessen en ervaringen inclusief aanbevelingen op het gebied van een stand van zaken in de regio’s, waaruit blijkt wat er eventueel nog nodig is voor de langere termijn.