19 september 2019

Zoals ieder jaar vat bureau RegioPlus alle beleidsmaatregelen uit de Miljoenennota samen die relevant zijn voor de zorg- en welzijnssector met het oog op de arbeidsmarkt. De Prinsjesdagmemo geeft per ministerie inzicht in de relevante plannen, wijzigingen, kans en (financiële) consequenties. Dankzij de memo kun je snel zien wat het regeringsbeleid voor de komende periode is in de sector zorg en welzijn.