Sluit je aan bij één van onze netwerken!

Nieuwe kennis opdoen, ervaringen delen, informatie uitwisselen én verbindingen leggen met vakgenoten uit zorg, welzijn en onderwijs?

Sluit je dan aan bij één van onze netwerken, bijvoorbeeld op het gebied van HR, Vitaliteit, Arbo en Re-integratie. Centraal in alle netwerken staat: ervaringen uitwisselen en kennis en inspiratie opdoen over de vraagstukken die de deelnemers tegenkomen in het werk. Viazorg heeft hierin een faciliterende en verbindende rol. Op verzoek van de deelnemers uit het netwerk stellen we de agenda samen, organiseren we workshops en nodigen we externe gasten en deskundigen uit. 

De 'spelregels'

Het rendement van de bijeenkomsten is mede afhankelijk van de mate van betrokkenheid van de deelnemers. Heb je je aangesloten bij een netwerk? Dan verwachten we dat je je deelname niet als vrijblijvend beschouwt en dat je actief meedenkt in het samenstellen van de agenda. De netwerkbijeenkomst gaat alleen door als er minimaal 6 deelnemers aanwezig zijn. 

Is jouw organisatie aangesloten bij Viazorg? Dan kun je je kosteloos aansluiten bij één of meerdere netwerken. 

Meer informatie?

Neem contact op met Rianne Deij (Loopbaanadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73

Meer informatie?

Neem contact op met Sophie Aberson (Loopbaanadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73