Vitale medewerkers, die blijven omdat zij dat willen, zorgen voor vitale patiënten in een gezonde provincie. Goed personeel is waardevol, zeker binnen de sector zorg en welzijn. Het Deltaplan geeft de middelen om medewerkers te binden en te boeien.

Doel: We verhogen de gezondheid, wendbaarheid en betrokkenheid van de professionals waardoor zij duurzaam inzetbaar blijven. We behouden medewerkers voor de sector doordat we ze kansen bieden buiten de individuele organisaties. 

Alleen samen kunnen we passende zorg en ondersteuning bieden 
Samen gaan we voor vitale en gezonde inwoners in onze regio

Bij het thema Werken & behoud gaat het om het vermogen om productief, met plezier en in goede gezondheid, nu en in de toekomst, te werken én ander werk te vinden als dat nodig of gewenst is. De krappe arbeidsmarkt zorgt voor tekorten aan personeel waardoor een toename van werkdruk voor zittend personeel ontstaat. Daarnaast verandert het werk: transities, technologie, digitalisering, robotisering en domotica spelen een steeds belangrijkere rol. Veranderingen vragen andere manieren van werken.

Meer info over het Deltaplan

Update werken en behoud

Update

Pilot Digitale Workshopserie “Zorg voor de Zorg”
Hoe verwerk je als zorgverlener deze coronatijd? Wat doet dat met je als zorgverlener? Hoe ga je daar mee om? Hoe gaan andere zorgmedewerkers en ook andere zorgorganisaties hiermee om? Tijdens deze digitale workshop, op 11 december en 8 januari, worden deze onderwerpen samen besproken. Niet alleen worden ervaringen uitgewisseld, ook krijg je als deelnemer een aantal handvatten om met deze ervaringen en emoties om te gaan. Meer informatie over de workshopserie
Fit2Work week
Een daverende eerste editie van Fit2Work in 2019 maakte het duidelijk: We gaan weer voor een (aangepaste) F2W week in 2020! Dit jaar geen workshops, massages en hardloopclinics op een centrale locatie i.v.m. COVID 19 maar een inspirerend aanbod om (scholings-)activiteiten te organiseren op eigen locatie voor het belang van fitte en vitale medewerkers. Het aanbod is te vinden op fit2workweek.nl
Webinars terug kijken
Vitaal personeel is waardevol. Vanuit de pijler wordt hier dan ook hard aan gewerkt. De volgende webinar is terug te kijken:
Na het front weer een team vormen
Regionaal coördinatiepunt
Zes bijeenkomsten met de werkgroep Regionaal coördinatiepunt hebben plaatsgevonden. Dit heeft geleidt tot een plan en voorstel voor de inrichting van het regionaal coördinatiepunt in 2021. De notie wordt 21 januari voorgelegd aan de stuurgroep Deltaplan.
Flexibele inzet
Vanuit de werkgroep flexibele inzet van personeel is gewerkt aan een voorstel om te komen tot een regionale flexpool. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte aan flexibiliteit van zorgorganisaties, en de behoefte van medewerkers aan meer regie over eigen werktijden. We hopen hiermee meer mensen voor de zorg te behouden. Het voorstel wordt in januari voorgelegd aan de bestuurders.
Arbeidsmarktconferentie
Op 1 december vond de werkconferentie van Viazorg plaats. Tijdens onze conferentie kwam de workshop Ophogen deeltijdfactor aan bod. Deze workshop stond in het teken van de vraag "Is het verhogen van de deeltijdfactor de oplossing voor personeelstekorten?". Kijk terug  Bekijk de bijbehorende presentatie
Ook was de workshop Zij instroom in de zorg op HBO niveau te volgen. Tijdens deze workshop stond  het topic over gemotiveerde HBO-ers binnen halen voor de zorg centraal. Terug kijken  Bekijk de bijbehorende presentatie

Mijlpalen