Zomerzorg

De huisartsen hebben sinds twee jaar de vakantiedokter. Deze huisartsen komen vanuit andere delen van het land naar Zeeland om tijdens hun vakantie diensten te draaien in een huisartsenpraktijk. Dit dient een tweeledig doel: huisartsen interesseren voor werken en wonen in Zeeland en de werkdruk van huisartsen tijdens het toeristenseizoen aanvaardbaar houden. In de verpleeghuiszorg spelen dezelfde twee belangen. We hebben mensen van buiten Zeeland nodig en de werkdruk in de zomer ligt hoog, doordat medewerkers met vakantie gaan. Daarom worden er projecten opgestart om zorgmedewerkers in de zomer naar Zeeland te halen.

De vakantiedokter heeft aantoonbaar vruchten afgeworpen. Van de negen huisartsen die het eerste jaar kwamen zijn er drie bezig om de stap naar Zeeland te wagen. We maken gebruik van de kennis die door het project vakantiedokter is opgedaan en gaan onderzoeken hoe we SO’s en basisartsen enerzijds en zorgmedewerkers anderzijds naar Zeeland kunnen halen voor een combinatie van werken en vakantie en hoe we vervolgens met hen in gesprek kunnen blijven over wonen en werken in Zeeland.

Zomerzorg
Naast de focus op SO’s en basisartsen, focussen we ons op studenten die elders in Nederland hun studie volgen. We richten ons niet op al werkende zorgmedewerkers omdat we hen niet willen belasten met werkzaamheden tijdens hun welverdiende vakantie. Dat betekent overigens niet dat we hen uitsluiten. Iemand met gerichte interesse voor Zeeland die het werken hier wil uitproberen, is uiteraard ook van harte welkom. We bieden de geïnteresseerden

zomerzorg

werk aan tegen een gebruikelijk salaris aangevuld met tijdelijke huisvesting op een zodanige manier dat zij voldoende vrije tijd overhouden om van het zomerse Zeeland te genieten. De huisvesting wordt op maat aangeboden en zal voor een arts met een gezin anders zijn dan voor studenten.

De doelstelling is enerzijds om de werkdruk in de zomerperiode te verminderen en anderzijds om meer zorgmedewerkers en artsen interesseren om te komen werken in Zeeland.

Meer informatie?

Neem contact op met Elly Lijnse (Beleidsadviseur)
Tel.nr. 0113 - 25 00 73