Wil je meer grip op het personeelsverloop binnen jouw organisatie? Onderbouwd verbeteringen maken in het arbeidsmarktbeleid? Dat kan. Meer grip vraagt meer inzicht in de uitstroom, zoals de vertrekredenen van medewerkers en waar ze naartoe gaan. Met deelname aan het uitstroomonderzoek maak je weloverwogen keuzes in de preventiemogelijkheden om toekomstig ongewenste uitstroom te voorkomen.

Uitstroom

Landelijk uitstroomonderzoek
Het landelijk uitstroomonderzoek van RegioPlus, waar Viazorg samen met 12 andere werkgeversorganisaties bij aangesloten is, biedt dat inzicht op uitstroom. Door de toename van personeelstekorten in zorg en welzijn nam ook de vraag voor meer inzicht toe. Om die reden is in 2019 het doorlopend landelijke uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn gestart.

Het uitstroomonderzoek versus andere onderzoeken
Het landelijk uitstroomonderzoek is een waardevolle aanvulling op andere onderzoeken onder het personeel, zoals het exitgesprek en het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Uitstroomonderzoek versus exitgesprek
Zowel het digitale uitstroomonderzoek als het exitgesprek richten zich op de vertrekkende medewerker. Omdat beide onderzoeken in opzet van elkaar verschillen zijn ze beide waardevol en aanvullend op elkaar.

Het voordeel van het digitale uitstroomonderzoek is de mogelijkheid tot benchmarken. Ondanks dat het uitstroomonderzoek minder persoonlijk is - want digitaal - worden de tijdsbesparing en de anonimiteit door organisaties als winst gezien. Want vanwege die opzet zijn veel kwantitatieve en kwalitatieve gegevens beschikbaar.

Een exitgesprek is persoonlijker en biedt de flexibiliteit om dieper op thema’s in te gaan. Die diversiteit in opzet en output maakt de combinatie van een uitstroomonderzoek met een exitgesprek extra waardevol.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt gehouden onder de zittende medewerkers over de tevredenheid. Dit onderzoek biedt kansen om in een eerder stadium (voor vertrek) te sturen op tevredenheid van medewerkers.

Kortom elk onderzoek heeft een andere aanpak en output. Samen geven ze een breed en goed beeld van de (vertrekkende) medewerker in zorg en welzijn.

Inzicht om sturing te geven
Met het uitstroomonderzoek wil het samenwerkingsverband RegioPlus zoveel mogelijk organisaties inzicht geven in de vertrekredenen van hun personeel, zodat zij kunnen sturen op het beperken van ongewenste uitstroom. Het uitstroomonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Presearch.

Resultaten uitstroomonderzoek 2020

Wat krijg je bij deelname aan het uitstroomonderzoek?

 • elke organisatie krijgt 24/7 toegang tot een eigen dashboard
 • inzicht in organisatieresultaten (vanaf 10 respondenten)
 • vijf locaties zijn inbegrepen, meerdere zijn mogelijk
 • benchmarken van eigen, regionale en landelijke resultaten

Reacties van deelnemende organisaties:

“De resultaten worden met regelmaat gepresenteerd en besproken met de managers. De resultaten geven ons input voor de strategische personeelsplanning.“
“De meerwaarde is vooral de vergelijking met het landelijke, de sector en de regio.”

Voor wie?
Het doorlopend uitstroomonderzoek is bedoeld voor alle zorg- en welzijnsorganisaties die inzicht willen in de vertrekredenen van hun medewerkers. Het onderzoek richt zich op zowel de cliëntgebonden als de niet-cliëntgebonden medewerker van de organisaties.

Hoe werkt het?
De vertrekkende medewerker ontvangt een e-mail of sms met daarin een unieke link naar de online vragenlijst van jouw organisatie. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer een kwartier en bevat vragen over de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomstige plek op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker.

Ook meer inzicht?
Organisaties uit het hele land doen mee met dit uitstroomonderzoek. Aansluiten is nog steeds mogelijk. Voor aangesloten organisaties zijn de tarieven voor deelname lager dan voor niet-aangesloten organisaties. Klik hier voor meer informatie over tarieven, vragenlijsten en meer. 

Deelnemers in Zeeland
Op dit moment nemen de volgende organisaties  in onze regio deel aan het uitstroomonderzoek:

 • Emergis
 • Gors
 • Juvent
 • SVRZ
 • Ter Weel
 • WVO Zorg
 • Zorgstroom
 • ZorgSaam
 • ADRZ
 • GGD Zeeland
 • Allévo
 • Tragel
   
Aanmelden of meer informatie
Enthousiast geworden? Of wil je nog wat meer informatie over het uitstroomonderzoek? Neem dan contact op met Remco Wisse, 0113 – 25 00 73 of r.wisse@viazorg.nl.

Actiegericht aan de slag met uitstroom

Samen met het regioteam van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Viazorg een project opgezet om een vervolg te geven aan het uitstroomonderzoek. Het is natuurlijk goed om te weten waarom mensen vertrekken, maar vervolgens wil en moet je daar natuurlijk wat mee gaan doen

Stappenplan
Door middel van werksessies worden organisaties aan de slag geholpen om actiegericht aan de slag te gaan met hun resultaten. Dit doen we door het nemen van een aantal stappen. De eerste stap is het verkennen van bronnen binnen de organisatie voor informatie over uitstroom. Het uitstroomonderzoek is er daar namelijk maar één van. Vervolgens koppelen we interventies aan de uitkomsten van de onderzoeken en geven we handvatten en tools, die organisaties toe kunnen passen bij hun eigen gekozen interventie(s). 

Mee doen?
De eerste werksessies hebben al plaatsgevonden, maar aansluiten kan nog altijd! Dus ben jij benieuwd hoe je actiegericht aan de slag kunt gaan met de uitstroom binnen jouw organisatie, meld je dan snel aan door een e-mail te sturen naar t.duivewaarde@viazorg.nl.

Documenten