De huidige arbeidsmarkt zorgt ervoor dat we voor een grote opgave staan. Aan de ene kant proberen we gezamenlijk de personeelstekorten op te lossen door de instroom te verhogen. Aan de andere kant is het behouden van medewerkers voor de organisaties en de sector van even groot belang.

Uitstroom

Landelijk project
Dertien samenwerkende regionale werkgeversorganisaties zorg en welzijn, waaronder Viazorg, hebben met steun van de innovatiemiddelen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een landelijk uitstroomonderzoek opgezet waar jouw organisatie aan kan deelnemen. Doel van het digitale onderzoek is om gegevens van vertrekkende medewerkers systematisch te analyseren. Waarom verlaten mensen je organisatie? En waar komen ze dan terecht?

Dankzij dit onderzoek krijg je inzicht in waarom medewerkers (in bepaalde functiecategorieën) vertrekken. Het levert zowel kwalitatieve als kwantitatieve data op; denk bijvoorbeeld aan informatie over vertrekredenen, de tevredenheid over het werk, overwegingen bij het uit dienst gaan en de nieuwe werkbestemming. Met deze waardevolle sturingsinformatie kun je vervolgens doelgericht verbeteringen aanbrengen in het strategisch personeelsbeleid. Daarnaast biedt het inzicht in de huidige stand van zaken en kun je jouw organisatie benchmarken met andere branches.

Resultaten uitstroomonderzoek 2020

Voordelen
Alle voordelen van deelname aan het digitale uitstroomonderzoek op een rij:

 • Eerlijke, vergelijkbare input met betrekking tot jouw organisatie
 • Stuurinformatie voor de eigen organisatie
 • Doorlopend inzicht in de resultaten
 • Een overzichtelijk dashboard dat enkel voor jouw organisatie zichtbaar is
 • Makkelijk te genereren managementinformatie
 • Uitvoering door onafhankelijk onderzoeksbureau met focus op hoge respons
 • Benchmarkmogelijkheden

Hoe werkt het?
Alles rondom het uitstroomonderzoek wordt geregeld door Presearch. Als deelnemende organisatie stuur je de vertrekkende medewerker in een e-mail of sms een unieke link naar de digitale vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een kwartier. De vragenlijst bevat vragen over onder andere de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomstige plek op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker.

Klik hier voor een voorbeeld van de vragenlijst

Digitaal dashboard
De resultaten van het onderzoek worden – rekening houdend met eisen omtrent anonimiteit en privacy – verwerkt in een digitaal dashboard. In deze afgeschermde omgeving kun je de resultaten van je eigen organisatie inzien en kun je ook, waar mogelijk, op regio- en brancheniveau benchmarken. Hierbij worden alle branches in de zorg- en welzijnssector meegenomen. Met deze waardevolle sturingsinformatie kunnen er doelgericht verbeteringen worden aangebracht in het strategisch personeelsbeleid.

Deelnemers in Zeeland
Op dit moment nemen de volgende organisaties  in onze regio deel aan het uitstroomonderzoek:

 • Emergis
 • Gors
 • Juvent
 • SVRZ
 • Ter Weel
 • WVO Zorg
 • Zorgstroom
 • ZorgSaam
 • ADRZ
 • GGD Zeeland
 • Allévo
 • Tragel
Aanmelden of meer informatie
Enthousiast geworden? Of wil je nog wat meer informatie over het uitstroomonderzoek? Neem dan contact op met Tamar Duivewaarde via 0113 – 25 00 73 of t.duivewaarde@viazorg.nl.

Actiegericht aan de slag met uitstroom

Samen met het regioteam van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Viazorg een project opgezet om een vervolg te geven aan het uitstroomonderzoek. Het is natuurlijk goed om te weten waarom mensen vertrekken, maar vervolgens wil en moet je daar natuurlijk wat mee gaan doen

Stappenplan
Door middel van werksessies worden organisaties aan de slag geholpen om actiegericht aan de slag te gaan met hun resultaten. Dit doen we door het nemen van een aantal stappen. De eerste stap is het verkennen van bronnen binnen de organisatie voor informatie over uitstroom. Het uitstroomonderzoek is er daar namelijk maar één van. Vervolgens koppelen we interventies aan de uitkomsten van de onderzoeken en geven we handvatten en tools, die organisaties toe kunnen passen bij hun eigen gekozen interventie(s). 

Mee doen?
De eerste werksessies hebben al plaatsgevonden, maar aansluiten kan nog altijd! Dus ben jij benieuwd hoe je actiegericht aan de slag kunt gaan met de uitstroom binnen jouw organisatie, meld je dan snel aan door een e-mail te sturen naar t.duivewaarde@viazorg.nl.

Documenten

Meer informatie?

Neem contact op met Tamar Duivewaarde (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73