De huidige arbeidsmarkt zorgt ervoor dat we voor een grote opgave staan. Aan de ene kant proberen we gezamenlijk de personeelstekorten op te lossen door de instroom te verhogen. Aan de andere kant is het behouden van medewerkers voor de organisaties en de sector van even groot belang.

Uitstroom

Landelijk project
Dertien samenwerkende regionale werkgeversorganisaties zorg en welzijn, waaronder Viazorg, hebben met steun van de innovatiemiddelen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een landelijk uitstroomonderzoek opgezet waar jouw organisatie aan kan deelnemen. Doel van het digitale onderzoek is om gegevens van vertrekkende medewerkers systematisch te analyseren. Waarom verlaten mensen je organisatie? En waar komen ze dan terecht?

Dankzij dit onderzoek krijg je inzicht in waarom medewerkers (in bepaalde functiecategorieën) vertrekken. Het levert zowel kwalitatieve als kwantitatieve data op; denk bijvoorbeeld aan informatie over vertrekredenen, de tevredenheid over het werk, overwegingen bij het uit dienst gaan en de nieuwe werkbestemming. Met deze waardevolle sturingsinformatie kun je vervolgens doelgericht verbeteringen aanbrengen in het strategisch personeelsbeleid. Daarnaast biedt het inzicht in de huidige stand van zaken en kun je jouw organisatie benchmarken met andere branches.

Uitkomsten Uitstroomonderzoek juni 2020

Voordelen
Alle voordelen van deelname aan het digitale uitstroomonderzoek op een rij:

 • Eerlijke, vergelijkbare input met betrekking tot jouw organisatie
 • Stuurinformatie voor de eigen organisatie
 • Doorlopend inzicht in de resultaten
 • Een overzichtelijk dashboard dat enkel voor jouw organisatie zichtbaar is
 • Makkelijk te genereren managementinformatie
 • Uitvoering door onafhankelijk onderzoeksbureau met focus op hoge respons
 • Benchmarkmogelijkheden

Hoe werkt het?
Alles rondom het uitstroomonderzoek wordt geregeld door Presearch. Als deelnemende organisatie stuur je de vertrekkende medewerker in een e-mail of sms een unieke link naar de digitale vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een kwartier. De vragenlijst bevat vragen over onder andere de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomstige plek op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker.

Kijk hier voor een voorbeeld van de vragenlijst:
https://vragenlijst.presearch.nl/s3/481106aaa29a

Digitaal dashboard
De resultaten van het onderzoek worden – rekening houdend met eisen omtrent anonimiteit en privacy – verwerkt in een digitaal dashboard. In deze afgeschermde omgeving kun je de resultaten van je eigen organisatie inzien en kun je ook, waar mogelijk, op regio- en brancheniveau benchmarken. Hierbij worden alle branches in de zorg- en welzijnssector meegenomen. Met deze waardevolle sturingsinformatie kunnen er doelgericht verbeteringen worden aangebracht in het strategisch personeelsbeleid.

Deelnemers in Zeeland
Op dit moment nemen de volgende organisaties  in onze regio deel aan het uitstroomonderzoek:

 • 's Heeren Loo regio Zeeland
 • Emergis
 • Gors
 • Juvent
 • SVRZ
 • Ter Weel
 • WVO Zorg
 • Zorgstroom
 • ZorgSaam
 • ADRZ
 • GGD Zeeland
 • Allévo

Aanmelden of meer informatie
Enthousiast geworden? Of wil je nog wat meer informatie over het uitstroomonderzoek? Neem dan contact op met Tamar Duivewaarde via 0113 – 25 00 73 of t.duivewaarde@viazorg.nl.

Meer informatie?

Neem contact op met Tamar Duivewaarde (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73