Dit thema is toegevoegd ter informatie gezien het raakvlak met andere projecten en de mogelijkheid dat dit project vanaf 2020 wel deel gaat uitmaken van het plan van aanpak ontwikkelbudget arbeidsmarkt. De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO) is een prakrijkgerichte opleiding voor verzorgenden en verpleegkundigen. De opleiding wordt volledig gevolgd binnen de muren van een of meerdere ouderenzorgorganisaties. Docenten van Scalda geven les op locatie. De student volgt zijn eigen leerroute. De opleiding sluit af met een diploma voor de combiopleiding VZ IG/MMZ 3 of met het diploma VP 4. Vijf van de aan dit plan deelnemende organisaties bieden de ZPO aan. De wens bestaat om de ZPO te verbreden naar meerdere organisaties.

Meer informatie?

Neem contact op met Anjali Geensen (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73