Sinds 1 januari 2019 is het programma Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis (TiZV) van start gegaan. Dit programma wordt gefinancierd met de subsidiemiddelen van VWS (transitiemiddelen). Alle VVT organisaties voeren met Viazorg de projecten uit dit programma uit. Onderaan de pagina wordt elk project belicht en besproken welke partijen hier aan mee werken.  

Waarom het programma TiZV?

We zien op alle fronten dat er een tekort is aan zorgpersoneel. En daarbij zijn er straks meer ouderen die misschien een beroep doen op de zorg. Daarmee komt de zorgverlening onder hoogspanning te staan. Kunnen we straks nog wel kwalitatief de juiste zorg bieden, en kunnen we dat met voldoende professionele inzet? Het is daarom nu tijd om zoveel als mogelijk te doen om de zorgverlening in stand te houden.

Wie nemen er deel?

Alle VVT organisaties uit Zeeland nemen deel aan dit programma. Viazorg levert de projectleiders aan die weer worden gecontroleerd en aangestuurd door leden van de Raad van Bestuur van de VVT-organisaties. De VVT organisaties kennen voor elk project uit TiZV een ‘Interne Projectleider’.

De projecten