SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:

  • Nieuwe instroom

  • Met ontslag bedreigde werknemers

  • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte te creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing. 

  • Scholing van praktijkbegeleiders/werkbegeleiders

  • Behoud van medewerkers

 

Een mooie kans voor werkgevers in zorg en welzijn. Met de subsidie voor het project SectorplanPlus wordt er – aanvullend op de bestaande instrumenten zoals de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II, het Regionaal Investeringsfonds MBO en de Regeling Praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – een extra stimulering geboden als antwoord op de arbeidsmarktvraagstukken in de sector.

Deze subsidie wordt aangeboden via Regioplus. Voor meer informatie over SectorplanPlus en aanvraagmogelijkheden kun je terecht op www.sectorplanplus.nl. Deze aanvraag kan gedaan tot 30 september 2022.

Waarom SectorplanPlus?

Afgelopen jaren is door werkgevers met ondersteuning van de regionale sectorplannen al fors geïnvesteerd in scholingsmaatregelen, waardoor bijna 70 duizend werknemers hebben deelgenomen aan een training of scholingstraject. De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze majeure investering in het menselijk kapitaal: de professionals in zorg en welzijn.

Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals in 2031 oplopen tot tussen 100 en 135 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Het gaat om mensen die eerder wel in de zorg werkten (herintreders) of mensen uit andere sectoren of branches binnen zorg en welzijn waarvoor minder werk is (zij-instromers), zoals mensen met een welzijnsachtergrond. Tegelijkertijd, en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in zorg en welzijn te kunnen ondervangen.

Beschikbaar komen van de subsidie

De subsidie van SectorplanPlus zal in de periode van 2017-2022 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tijdvakken beschikbaar komen voor werkgevers in zorg en welzijn. In totaal is € 260 miljoen beschikbaar voor verpleeghuiszorg en € 60 miljoen voor inzet in de overige sectoren in zorg en welzijn. Deze bedragen zijn inclusief uitvoeringskosten en gebaseerd op cofinanciering. De insteek is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund. Daarnaast is er voor 2022-2023 een nieuwe subsidie beschikbaar gesteld voor de sector van 100 miljoen euro. 

Sectorplan Zorg Zeeland

Het SectorplanPlus is een vervolg op het succesvolle project Sectorplan Zorg Zeeland. Benieuwd wat het Sectorplan Zorg Zeeland heeft opgebracht? 

Contactpersoon

Gedurende de looptijd van het SectorplanPlus is Myrthe de Vries van Viazorg het eerste aanspreekpunt voor werkgevers in de regio Zeeland. Zij is te bereiken via sectorplanplus@viazorg.nl