De arbeidsmarkt in zorg en welzijn heeft te maken met grote uitdagingen. De vraag naar personeel stijgt en het aanbod daalt. De instroom vanuit opleidingen is onvoldoende om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Naast de zichtbare tekorten aan zorg- en welzijnsprofessionals, heeft de sector ook te maken met een toenemend aantal ouderen, een toenemende complexiteit van zorg en (technologische) ontwikkelingen die andere eisen stellen aan organisaties en huidig en toekomstig personeel.

In alle regio's in het land wordt momenteel hard gewerkt aan de totstandkoming van verschillende actieplannen om de tekorten aan te pakken, de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). In deze plannen spreken partijen op bestuurlijk niveau uiteindelijk ambities af die zich richten op: meer instroom en opleidingscapaciteit; versterking imago; hoger opleidingsrendement; andere opleidingsmogelijkheden en een aantrekkelijke werkomgeving.

Veel organisaties werken al hard aan oplossingen, ze voeren acties uit of bereiden deze voor. De regionale plannen sluiten aan bij de al bestaande initiatieven én de regionale arbeidsmarktbehoeften en omstandigheden. Daarnaast zorgen een nauwe samenwerking en gezamenlijke acties ervoor dat problemen écht aangepakt kunnen worden, resultaten kunnen worden geboekt en er een toekomstbestendige arbeidsmarkt opgebouwd kan worden.

Dialogen 

Viazorg is begin 2017 gestart met HR- en bestuurdersdialogen om samen oplossingen te vinden voor knelpunten en nieuwe kansen te ontdekken. Deze dialogen zijn opgezet voor de drie domeinen: ouderenzorg, sociaal domein en eerstelijnszorg/ziekenhuizen. 

Begin 2018 is besloten om de uitkomsten van deze dialogen samen te voegen tot een gezamenlijk RAAT voor Zeeland. Het actieplan bestaat uit de volgende actielijnen:

1. Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit

2. Positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren

3. Verhogen van het opleidingsrendement

4. Vergroten van de opleidingsmogelijkheden

5. Bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat

6. Aantrekken van academici

 Successen RAAT
Gemiddeld bereikten we de afgelopen 2 jaar met eens per maand de media met diverse projecten en initiatieven gezamenlijk als sector binnen het RAAT. Zo verschenen we in diverse kranten met het gezamenlijke Dare2Care festival om vooral jongeren en zorgintreders te enthousiasmeren om te komen werken in de sector. Ook kwam de 250e kandidaat van het project Sterk in je Werk op de radio en in de pers. Martijn Hurkmans verruilde de horeca voor de zorg en vond vanuit Brabant in Zeeland een baan via Sterk in je Werk. Dit is slechts een greep uit de vele successen die samen zijn bereikt!

Bekijk hier de terugblik van alles successen van het RAAT

Monica Roose reikt RAAT Terugblik uit aan G.J. Buisman

RAAT is meegenomen in Deltaplan

Het Deltaplan is de opvolger van het RAAT en gaat verder dan het RAAT. Waar het in het RAAT nog ging om het plukken van het laaghangend fruit, gaan we nu de uitdaging aan om de hardnekkige thema’s te tackelen. Bovenal gaan we vooruit kijken. Hoe kunnen we de toekomst van zorg en welzijn vormgeven. Wat vraagt dit van ons in aantallen en soort personeel. Hoe leiden we de professionals goed op en houden we ze fit voor hun werk en hoe zorgen we dat ze een zinvolle loopbaan in onze sector kunnen realiseren. Dat doen we met elkaar, omdat we het samen wíllen aanpakken en ieder voor zich het probleem niet kan oplossen.

SectorplanPlus

Het ondertekenen van de intentieverklaring die hoort bij het RAAT is voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de SectorplanPlus gelden. Lees hier meer over het SectorplanPlus.

Aansluiten bij het RAAT Zeeland?

Vul de intentieverklaring in en stuur deze na ondertekening naar: info@viazorg.nl

In het document hieronder kun je lezen door wie de intentieverklaring al is ondertekend.

Meer informatie 

Wil je meer informatie over het RAAT of Sectorplan Plus of wil je een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van de RAAT, dan kun je contact opnemen met Monica Roose via 0113 - 25 00 73 of info@viazorg.nl