We gaan op zoek naar technologie en werkmethoden die daadwerkelijk leiden tot een verminderde inzet van medewerkers, zonder verlies van kwaliteit. We zoeken naar bewezen successen. Technologie zien we breed. Zo is domotica een vorm van technologie, maar verzorgend wassen is dat ook. De zorgorganisaties onderzoeken in ieder geval het openen van een gezamenlijke zorgcentrale in Zeeland. Een 24-uurs Zorgcentrale is naar inzicht van de gezamenlijke zorgaanbieders van essentieel belang voor de toepassing van moderne technologieën om te komen tot de inzet van minder medewerkers, zonder verlies van kwaliteit. Ook voor mogelijke verdere samenwerking in de nacht in zogenoemde Zorgcirkels is een zorgcentrale randvoorwaardelijk. We kiezen uit de beschikbare technologie de meeste kansrijke oplossingen en implementeren die.