Waarom kiezen studenten voor zorg en welzijn? Op deze vraag hebben we geprobeerd een antwoord te zoeken door middel van het instroomonderzoek. In 2019 voor het eerst uitgezet onder eerstejaars studenten van de HZ, het Hoornbeeck College en Scalda.

De resultaten zijn terug te lezen in onderstaand rapport:

Instroomonderzoek 2019

Meer informatie?

Neem contact op met Tamar Duivewaarde (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73