Waarom kiezen studenten voor zorg en welzijn? Op deze vraag hebben we geprobeerd een antwoord te zoeken door middel van het instroomonderzoek. In 2019 voor het eerst uitgezet onder eerstejaars studenten van de HZ, het Hoornbeeck College en Scalda.

De resultaten over de afgelopen jaren zijn terug te lezen in onderstaande rapporten:

Instroomonderzoek 2019

Instroomonderzoek 2020