“Wil je werken in zorg en welzijn? Dan verdien je kansen!” Sterk in je werk, zorg voor jezelf

Veranderingen in de zorg hebben grote gevolgen voor medewerkers die in zorg en welzijn werken. Op 11 november 2016 is daarom het project  ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’, van start gegaan waardoor 5000 (potentiële) zorg– en welzijnsmedewerkers de kans krijgen om hun loopbaan een positieve wending te geven.    

Iedereen die in zorg en welzijn wil werken of die al in de sector werkt, maar een nieuwe impuls wil geven aan zijn of haar loopbaan, kan via het project in aanmerking komen voor een gratis en vrijblijvend gesprek met een sterkinjewerkcoach van Viazorg.  

Sterk in je werk

Werkwijze

In een gratis gesprek met de sterkinjewerkcoach van Viazorg leert de kandidaat te kijken naar de eigen interesses en mogelijkheden en daarmee aan de slag te gaan. Ook is praktische hulp mogelijk, zoals support bij het schrijven van een goede sollicitatiebrief of verwijzing naar passende cursus/opleiding. Bovendien is een vervolg mogelijk in de vorm van een gesprek eventueel gecombineerd met een sollicitatie/netwerk training of een loopbaanonderzoek. Dit project is een initiatief vanuit CNV Zorg & Welzijn, ondersteund door FNV Zorg en Welzijn. Het ministerie van VWS heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. Viazorg is als één van de regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn, aangewezen om de uitvoering van dit project vorm te geven in de regio Zeeland.

Interesse? 

Wil je je medewerkers attent maken op de mogelijkheden van dit project? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met sterkinjewerkcoach Jelmer Holm.

Meer informatie?

Neem contact op met Jelmer Holm (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73