Huisartsen worden regelmatig geroepen bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie, waarbij zij niet altijd een Specialist Ouderengeneeskunde (kunnen) consulteren. Gevolg daarvan is soms dat de betreffende oudere wordt ingestuurd naar de eerste hulp van een ziekenhuis, terwijl dat niet de juiste plek is voor deze persoon.

Specialisten Ouderengeneeskunde schakelen structureel andere artsen in (basisartsen , huisartsen en andere medisch specialisten) om de continuïteit van hun bereikbaarheid voor de avond/nacht en weekenden voor de intramurale verpleeghuis cliënten te garanderen. In de praktijk betekent dit dat de “ingevlogen” arts de eerste dienst doet en dat de ‘echte‘ SO dan als achterwacht fungeert.

Beide situaties leiden tot sub optimale zorg voor ouderen. Als VVT organisaties nemen we de verantwoordelijkheid om onze SO gezamenlijk efficiënter in te zetten. Daarnaast gaan we met de huisartsen(verenigingen) onderzoeken hoe we de samenwerking tussen SO onderling en tussen SO en huisartsen zo vorm kunnen geven dat op effectieve en efficiënte wijze 24 uurs bereikbaarheid ontstaat voor de medische zorg aan ouderen, waarbij het uitgangspunt is dat een win-win situatie voor zowel huisarts als SO, maar vooral voor de ouderen in Zeeland moet ontstaan.