“Een evenwichtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector in Zeeland”

Stichting Viazorg is opgericht door Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties met als hoofddoel: instroom, doorstroom en behoud van personeel in de zorg - en welzijnssector. Viazorg ondersteunt en adviseert de zorg- en welzijnsorganisaties op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en imago. Als regionale arbeidsmarktorganisatie volgen we en anticiperen we op het sterk regionale en sub-regionale karakter van de arbeidsmarktontwikkelingen.

Bijna alle Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties uit alle deelsectoren zijn bij Viazorg aangesloten: Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kraamzorg, Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, Welzijn en maatschappelijke dienstverlening en Ziekenhuizen. Sinds 2013 ook de opleidingsinstituten Scalda, HZ University of Applied Sciences en Hoornbeeck College. 

Viazorg is er niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers en werkzoekenden. Onze vacaturesite www.ZZ.nl biedt wekelijks de nieuwste vacatures in zorg en welzijn en wordt dagelijks bekeken door duizenden bezoekers. Daarnaast bieden we een uitgebreid dienstenpakket op het terrein van arbeid, personeel en organisatie met o.a. loopbaantrajecten, diverse workshops en trainingen.  

Regioplus 

Viazorg is één van de 15 organisaties die landelijk samenwerken in de Stichting RegioPlus. De stichting stelt de 15 regionale werkgeversverbanden in staat regionale thema's in een landelijke context aan de orde te stellen en landelijke thema's te vertalen naar de regio.

Alle regionale werkgeversverbanden hebben binnen het beleidsprogramma 'Koersen op kansen, regionaal resultaat' vier programmalijnen geformuleerd waarop ze projecten uitvoeren:

  1. Strategisch arbeidsmarktbeleid
  2. Werven met beleid
  3. Kwalificeren voor zorg en welzijn
  4. Beleid duurzame inzetbaarheid

Kijk voor meer informatie o.a. over de programmalijnen op de website van RegioPlus.