Wij als Viazorg gunnen mensen een goed en gezond leven. Hiervoor is een goede organisatie van welzijn en zorg nodig. Wij brengen actief partijen bij elkaar om hier samen aan te werken. We richten ons op een vitale arbeidsmarkt van welzijn en zorg in Zeeland. Wij zien het als onze rol om mensen bewust te maken van de urgentie tot verandering. We zetten aan tot beweging en actie en faciliteren hierbij.

Strategie Viazorg

Bijna alle Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties uit alle deelsectoren zijn bij Viazorg aangesloten: Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kraamzorg, Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, Welzijn en maatschappelijke dienstverlening en Ziekenhuizen. Sinds 2013 ook de opleidingsinstituten Scalda, HZ University of Applied Sciences en Hoornbeeck College. 

Viazorg is er niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers en werkzoekenden. Onze vacaturesite www.ZZ.nl biedt wekelijks de nieuwste vacatures in zorg en welzijn en wordt dagelijks bekeken door duizenden bezoekers. Daarnaast bieden we een uitgebreid dienstenpakket op het terrein van arbeid, personeel en organisatie met o.a. loopbaantrajecten, diverse workshops en trainingen.  

Regioplus 

Viazorg is één van de 14 organisaties die landelijk samenwerken in de Stichting RegioPlus. De stichting stelt de 14 regionale werkgeversverbanden in staat regionale thema's in een landelijke context aan de orde te stellen en landelijke thema's te vertalen naar de regio.

Alle regionale werkgeversverbanden hebben binnen het beleidsprogramma 'Koersen op kansen, regionaal resultaat' vier programmalijnen geformuleerd waarop ze projecten uitvoeren:

  1. Strategisch arbeidsmarktbeleid
  2. Werven met beleid
  3. Kwalificeren voor zorg en welzijn
  4. Beleid duurzame inzetbaarheid

Kijk voor meer informatie o.a. over de programmalijnen op de website van RegioPlus.