Persoonsgerichte zorg staat of valt met voldoende tijd en aandacht voor de bewoners. Dit vraagt extra mensen, die niet eenvoudig voorhanden zijn in het dunbevolkte Zeeland. Ook als we volop inzetten op het werven en opleiden van medewerkers en studenten op de niveaus 2-6 weten we dat de kans groot is dat we hen niet zullen vinden. Omdat ze er simpelweg niet zijn. Daarom willen de verpleeghuizen meer gebruik maken van anders opgeleide medewerkers. Binnen dit project zijn we bezig met het aantrekken van medewerkers die functioneren op niveau 1 ter ondersteuning van de collega’s. 

Meer informatie?

Neem contact op met Jelmer Holm (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73