Mensen aantrekken is niet genoeg, We moeten ook meer rendement halen uit de schaarse academici. Dit kan door taakherschikking en gerichte inzet van technologie.

In de ouderenzorg zijn steeds meer verschillende professionals werkzaam, die ieder een eigen taakgebied op zich nemen. We kennen de SO, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist en praktijkondersteuners huisartsen. De indruk bestaat dat niet iedereen de rol vervult die het beste past. We willen daarom in kaart brengen wie wat doet in de verschillende verpleeghuizen, vaststellen hoe de professionals optimaal kunnen werken en samenwerken en op deze manier iedere professional de rol geven waarin die het beste tot zijn recht komt. We melden onze pilot aan als pilot voor het landelijke project Medische Zorg en Behandeling aan Ouderen: Naar een toekomst bestendige Zorgverlening, zodat onze uitkomsten, via wetenschappelijk onderzoek, kunnen worden erkend als landelijk geaccepteerde werkwijze. 

Meer informatie?

Neem contact op met André Walhout (Projectleider: Anders werken met technologie)
Tel.nr. 06 - 82475073