De Coronacrisis zorgt voor een grote behoefte aan informatie over processen en werkwijzen. Hierbij een overzicht van relevante richtlijnen en plannen.

Voorbeeld Pandemieplan draaiboek Covid-19. Bron: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.

Een protocol Isolatie bij COVID-19 in de VVT sector. Bron: Publiek ZipNet

Een draaiboek Covid 19 voor verspreiding in verpleeghuizen. Uitleg waarmee (oud-)zorgprofessionals of andere ondersteuners bevoegd en bekwaam de zorg voor cliënten met of verdacht van besmetting met het coronavirus kunnen uitvoeren of ondersteunen. Bron: Projectgroep "Extra handen aan het bed"

Richtlijnen voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Het doel van dit advies is de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast moet dit de continuïteit van zorg voor oudere en kwetsbare personen waarborgen. Bron: RIVM

Een protocol ‘Coronavirus (Covid-19) in de thuiszorg’ met als doel bescherming van de thuiszorgmedewerkers en cliënten tegen overdracht van het coronavirus. Bron: Zorg voor Beter