Dit netwerk is opgezet voor verzuim en re-integratieconsulenten en voor personeelsfunctionarissen die re-integratie in hun pakket hebben. De deelnemers aan het netwerk wisselen kennis en ervaring uit en bespreken nieuwe ontwikkelingen over verzuim en re-integratie. Ook is er regelmatig een gastspreker aanwezig.

De deelnemers uit het Re-integratienetwerk komen 2 keer per jaar bij elkaar.