Met een regionaal strategisch opleidingsplan (RSOP) willen we meer strategische afstemming en wendbaarheid creëren door een gezamenlijke visie en afstemming waar mogelijk. De werkgroep RSOP is bezig met een procesbeschrijving, een inventarisatie van de opleidingsplannen van Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties en brengt samen met de pijler Kennis & Inzicht de trends en ontwikkelingen in kaart als basis voor de verdere uitwerking.

RSOP