In 2020 is de focus van dit project verlegd naar het gezamenlijk regionaal opleiden van schaarse professionals. Het vergroten van de opleidingscapaciteit van gespecialiseerde artsen en psychologen is ook een manier om meer (gespecialiseerde) academici naar Zeeland te trekken en te behouden. In 2020 is de opleidingscapaciteit binnen de VVT verhoogd van 2 plekken naar in totaal 6 plekken

Doelstelling: Het vergroten van de opleidingscapaciteit voor schaarse professionals door het opstellen van een regionaal opleidingsplan en het realiseren van de randvoorwaarden voor de uitvoering van dit opleidingsplan.

Door middel van gezamenlijk opleiden van schaarse professionals kunnen we samen monitoren dat voldoende mensen worden opgeleid en zorgen dat er voldoende opleidingsplekken en stageplaatsen zijn. Ook kunnen we gezamenlijk aan opleidingseisen voldoen, waar sommige organisaties individueel niet aan kunnen voldoen. Gezamenlijk opleiden heeft als doel een constante stroom aan nieuw opgeleide professionals realiseren, waarbij het aantal professionals kan worden afgestemd op de toekomstige vraag. 

Meer informatie?

Neem contact op met Elly Lijnse (Beleidsadviseur)
Tel.nr. 0113 - 25 00 73