We weten dat er ook veel behoefte zal zijn aan HBO+ en academisch geschoold personeel zoals Physician Assistants en Specialisten Ouderengeneeskunde. Dit project richt zich op de opleiding tot professionals en het bieden van mogelijkheden om binnen de organisaties uitdagingen te vinden. Denk aan mogelijkheden tot promotie-onderzoek of extra taken zoals bestuurstaken. Het is immers onvoldoende om personeel te werven als er ook niet nagedacht wordt over het aantrekkelijke maken en houden van het werk.

Het is de bedoeling dat we bij universiteiten duidelijker in beeld krijgen hoe wordt opgeleid en welke spelregels er zijn voor (combinaties van) stageplaatsen. Ook kijken we naar de mogelijkheden om voor de SO gezamenlijk op te leiden. 

Meer informatie?

Neem contact op met André Walhout (Projectleider: Anders werken met technologie)
Tel.nr. 06 - 82475073