Duurzaam inzetbaar personeel is een belangrijk thema in het personeelsbeleid voor zorg en welzijn. De werknemer is meer en meer zelf verantwoordelijk om aan het werk te komen en te blijven. ViaZorg faciliteert op dit gebied door een Lerend Netwerk Vitaliteit en een Arbonetwerk. Ervaringen uitwisselen en kennis en inspiratie opdoen rondom de vraagstukken die de deelnemers tegenkomen in het werk staan centraal in deze netwerken.


Gezond & Zeker

Preventie en vermindering van fysieke en psychische belasting en agressie vinden plaats binnen het kader van het RegioPlus project Gezond & Zeker. In de afgelopen jaren is rondom dit thema veel expertise opgebouwd. Tevens hebben zich landelijk circa 18.000 zorg- en welzijnsmedewerkers geregistreerd als ergocoach en/of veiligheidscoach. Daarnaast organiseert RegioPlus de jaarlijkse Kennisdagen van Gezond & Zeker en worden brochures, een vakblad en digitale nieuwsbrieven verspreid.

Kijk voor meer informatie op www.blijfinzetbaar.nl. Daar kun je ook aanmelden voor de nieuwsbrief en het magazine dat ieder kwartaal verschijnt en vind je informatie, tips en hulpmiddelen over het verminderen van fysieke belasting in de zorg.

Workshops en informatiemateriaal

Viazorg organiseert op verzoek en bij voldoende belangstelling, workshops voor ergocoaches en veiligheidscoaches. Ook kunnen de Gezond & Zeker brochures kosteloos bij Viazorg worden opgevraagd. 

8 workshops 'Fit in je loopbaan'

Viazorg organiseerde in 2019 8 workshops met het thema ‘Fit in je loopbaan’. Deze workshops waren gericht op het behoud van zorg- en welzijnsmedewerkers. Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en employability waren hierbij de kernthema’s. Vanuit Viazorg ondersteunen we de Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties al een aantal jaren hierin. O.a. door het organiseren van workshops.

Behoud van medewerkers staat bij veel zorg- en welzijnsorganisaties hoog op de agenda. Dit is in het belang van zowel de individuele zorg- welzijnsmedewerker als in het belang van de zorg- en welzijnsorganisaties. Minder uitval en minder verloop betekent ook minder vacatures in deze tijd van een krappe arbeidsmarkt. 

Fit2Work week

 De Fit2Work week is een Zeeuwse week voor de collega’s van de sectoren onderwijs, zorg en welzijn. Een inspirerende week gevuld met verschillende workshops gericht op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. En dat in heel Zeeland! De workshops werden aangeboden door de onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties. Iedereen kon op deze manier een steentje bijdragen en laten zien hoe de organisatie zich bezighoudt met het thema duurzame inzetbaarheid. We kunnen van elkaar leren en meedoen is eenvoudig. Bekijk de website

Factsheet regionale peiling Duurzame Inzetbaarheid 2019

Het thema duurzame inzetbaarheid leeft! Duurzame inzetbaarheid staat bij steeds meer werkgevers hoog op de agenda. Om te inventariseren hoe werkgevers in zorg en welzijn in Zeeland invulling geven aan het thema Duurzame Inzetbaarheid heeft Viazorg van juni 2019 tot en met september 2019 een peiling onder de aangesloten werkgevers uitgevoerd. In deze factsheet worden de belangrijkste resultaten van de peiling weergegeven.

Klik hier voor de factsheet

Activiteiten Viazorg 2020 op basis van peiling
Met behulp van de peiling wordt regionale informatie opgehaald over de mate waarin organisaties bezig zijn met het thema duurzame inzetbaarheid. De waargenomen trends uit de peiling zullen voor Viazorg het uitgangspunt vormen bij de inrichting van activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid in 2020.  

“Bezig zijn met duurzame inzetbaarheid getuigt van goed werkgeverschap en dat is weer positief voor het werkgeversimago, ook een hot item in de sector.”