Zorgpact Zeeland: Onze regionale ambitie

“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven” (Huber, 2012).

Zorgpact Zeeland

In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. De zorg gaat van ‘zorgen voor naar zorgen dat’. Professionals in zorg en welzijn moeten blijven leren om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen. 

Zorgpact Zeeland verbindt zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid zodat we samen bouwen aan een inspirerend en richtinggevend netwerk als broedplaats voor vernieuwend werken en leren in zorg en welzijn. Door bestaande en nieuwe concrete initiatieven onder het Zorgpact Zeeland te bundelen, komen we tot een beweging van innovatieve projecten gericht op de nieuwe zorg en het nieuwe leren. We maken samenhang en samenwerking zichtbaar en stimuleren de integratie van activiteiten. 

Successen thema's Zorgpact Zeeland slotconferentie

Activiteiten

  • Leren in de praktijk
  • Permanent leren
  • Generiek/specifiek opleiden
  • Kansen voor ieder talent
  • Grensoverschrijdend leren en werken
  • Vitale arbeidsmarkt
  • Zorg en technologie
Het Zorgpact
Om de ontwikkelingen in de zorg verder te ondersteunen heeft het kabinet het Zorgpact in het leven geroepen. Het Zorgpact heeft tot doel de kwaliteit van de zorg voor iedereen te verhogen door de kwaliteit van de zorgprofessionals voor de toekomst te waarborgen. Het Zorgpact fungeert daarmee als aanjager van samenwerking tussen zorg en onderwijs en lokale overheden. Doekle Terpstra is door de bewindspersonen van VWS en OCW aangesteld om als aanjager aan de slag te gaan. 

Lees meer op www.zorgpact.nl 

“Alleen samen creëren we vernieuwing in de zorg!” Doekle Terpstra