De huidige arbeidsmarkt zorgt ervoor dat we voor een grote opgave staan. Aan de ene kant proberen we gezamenlijk de personeelstekorten met het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) en het VVT-plan op te lossen door de instroom te verhogen. Aan de andere kant is het behouden van medewerkers voor de organisaties en de sector van even groot belang.

Om welke redenen vertrekken medewerkers en waar gaan zij naar toe? Veel organisaties kennen exitgesprekken met vertrekkende medewerkers. Wat ontbreekt is een landelijk/regionaal totaalbeeld van vertrekredenen. Weinig organisaties in zorg en welzijn voeren op dit moment een structureel uitstroomonderzoek uit.

Uitstroom

Landelijk project
Met steun van innovatiemiddelen vanuit het ministerie van VWS is door twaalf regionale werkgeversorganisaties, waaronder Viazorg, in samenwerking met Presearch, specialist op dit gebied, een landelijk uitstroomonderzoek opgezet. Ook zorg- en welzijnsorganisaties uit Zeeland kunnen hieraan deelnemen. Zo krijgen we samen meer inzicht in vertrekredenen en bestemmingen van zorg- en welzijnsmedewerkers. Dankzij de samenwerkingen met andere regio’s kunnen we ook goede benchmarkinformatie bieden.

Voordelen
Alle voordelen van deelname aan het digitale uitstroomonderzoek op een rij:

 • Eerlijke, vergelijkbare input met betrekking tot uw organisatie
 • Stuurinformatie voor de eigen organisatie
 • Doorlopend inzicht in de resultaten
 • Een overzichtelijk dashboard dat enkel voor uw organisatie zichtbaar is
 • Makkelijk te genereren managementinformatie
 • Uitvoering door onafhankelijk onderzoeksbureau met focus op hoge respons
 • Benchmarkmogelijkheden

Hoe werkt het?
Alles rondom het uitstroomonderzoek is geregeld door Presearch. De deelnemende organisatie stuurt de vertrekkende medewerker in een e-mail of sms een unieke link naar de digitale vragenlijst. De vragenlijst bevat vragen over onder andere de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomstige plek op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker.

Kijk hier voor een voorbeeld van de vragenlijst:
https://vragenlijst.presearch.nl/s3/481106aaa29a

Digitaal dashboard
De resultaten van het onderzoek worden - rekening houdend met eisen omtrent anonimiteit en privacy - verwerkt in een digitaal dashboard. In deze afgeschermde omgeving zijn de resultaten van de eigen organisatie in te zien en kan er, waar mogelijk, op regio- en brancheniveau worden gebenchmarkt.  Met deze waardevolle sturingsinformatie kunnen er doelgericht verbeteringen worden aangebracht in het strategisch personeelsbeleid.

Kijk hier voor een demo van het dashboard:
https://www.youtube.com/watch?v=XzL6DNlvKSM&feature=youtu.be

Deelnemers in Zeeland
Alle bij Viazorg aangesloten organisaties met meer dan 60 FTE hebben begin dit jaar een uitnodiging tot deelname ontvangen. Hierop hebben de volgende organisaties aangegeven deel te gaan nemen aan dit 2 jarige onderzoek, welke in het 2e kwartaal van 2019 start:

 • Arduin
 • Emergis
 • Gors
 • Juvent
 • SVRZ
 • Ter Weel
 • WVO Zorg
 • Zorgstroom
 • ZorgSaam

Meedoen of meer informatie
Mocht je als organisatie belangstelling hebben om alsnog mee te doen of wil je nog wat meer informatie over het uitstroomonderzoek, neem dan contact op met Tamar Duivewaarde via 0113 – 25 00 73 of t.duivewaarde@viazorg.nl.

Meer informatie?

Neem contact op met Tamar Duivewaarde (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73